Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 3 d'abril de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la conversió de la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci públic (Tram. 250-00579/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 106, 60)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un model consorciat de central de compres, logística, emmagatzematge i distribució per al sistema sanitari públic (Tram. 250-00624/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 115, 79; esmenes: BOPC, 161, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la incorporació de l'atenció psiquiàtrica d'adults i infants a l'Hospital Sant Joan, de Reus (Tram. 250-00629/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 115, 83; esmenes: BOPC, 161, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 250-00649/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 119, 79; esmenes: BOPC, 178, 29)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per a l'obertura de l'Hospital de la Garrotxa, a Olot (Tram. 250-00664/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 68; esmenes: BOPC, 178, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'atenció de les patologies oftalmològiques (Tram. 250-00672/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 75; esmenes: BOPC, 178, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi (Tram. 250-00707/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 22; esmenes: BOPC, 178, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la restitució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00723/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 145, 9; esmenes: BOPC, 178, 35)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la restitució d'un pediatre al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, i el garantiment de la participació ciutadana en les decisions que afectin els serveis d'atenció primària (Tram. 250-00754/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 49; esmenes: BOPC, 197, 34)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat sociosanitària de l'Hospital de Santa Caterina, de Salt (Tram. 250-00730/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 149, 48; esmenes: BOPC, 178, 36)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'Hospital del Vendrell (Tram. 250-00740/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 154, 17; esmenes: BOPC, 178, 39)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00757/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 51; esmenes: BOPC, 197, 35)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'atenció continuada al CAP Castellbisbal (Tram. 250-00783/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 64; esmenes: BOPC, 222, 31)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'atenció continuada al CAP Castellbisbal i el garantiment del transport sanitari urgent a Castellbisbal (Tram. 250-00833/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 204, 46; esmenes: BOPC, 261, 52)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada i d'urgències mèdiques en horari nocturn, cap de setmana i dia festiu a Castellbisbal (Tram. 250-00839/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 209, 18; esmenes: BOPC, 261, 53)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'increment del pressupost per a salut el 2014 (Tram. 250-00784/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 65; esmenes: BOPC, 222, 31)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la regulació de la promoció, la comercialització i el consum de begudes energètiques (Tram. 250-00786/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 66; esmenes: BOPC, 222, 32)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la reobertura de llits del servei d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Tram. 250-00795/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 48; esmenes: BOPC, 222, 33)

 • 19

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya que no han pogut obtenir l'empadronament (Tram. 250-00805/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 32; esmenes: BOPC, 222, 34)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la no-aplicació del copagament dels medicaments que es dispensen als hospitals (Tram. 250-00806/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 183, 33)

 • 21

  Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació assistencial territorial 2013-2015 (Tram. 250-00807/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 34; esmenes: BOPC, 222, 34)

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de les recomanacions de l'informe derivat del compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut (Tram. 250-00812/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 38; esmenes: BOPC, 222, 36)

 • 23

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de Sant Adrià de Besòs (Tram. 250-00827/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 39; esmenes: BOPC, 247, 29)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la recuperació de l'activitat i l'amortització dels deutes pendents de l'Hospital de Mataró (Tram. 250-00669/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 72; esmenes: BOPC, 178, 30)

 • 25

  Proposta de resolució sobre el personal mèdic del CAP Rocafonda-Palau, de Mataró (Tram. 250-00868/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 240, 31; esmenes: BOPC, 261, 57)

 • 26

  Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda-Palau, de Mataró (Tram. 250-00889/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 10; esmenes: BOPC, 281, 29)

 •  

  HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, president de la Fundació de Gestió de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 356-00179/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 356-00270/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, expresident de la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta (Tram. 356-00282/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Basáñez, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta (Tram. 356-00283/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Basáñez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00287/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Agustí i Fabré, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta (Tram. 356-00284/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Agustí Fabré davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00288/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pérez Sánchez, exrepresentant del Capítol Catedralici a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta (Tram. 356-00285/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pérez Sánchez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00289/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta, exrepresentant de l'Ajuntament de Barcelona a la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta (Tram. 356-00286/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00290/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  TRANSPORT SANITARI

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Carme Pérez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 356-00291/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la crisi patida pel servei del transport sanitari (Tram. 356-00370/10)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  PRESSUPOST DEL 2013 EN MATÈRIA DE SALUT

 •  

  COL·LEGI DE DIETISTES - NUTRICIONISTES DE CATALUNYA

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui la distribució de les retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assistencial territorial (Tram. 356-00392/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l'alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició (Tram. 356-00365/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  MALNUTRICIÓ INFANTIL

 • 42

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 356-00378/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 356-00379/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 356-00380/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 356-00381/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Creu Roja davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil (Tram. 356-00391/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, director de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital Clínic de Barcelona (Tram. 356-00382/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Raül López Arnaltes, secretari general de la Unió General de Treballadors - Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital Clínic de Barcelona (Tram. 356-00394/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Hurtado Abad, secretari general de Comissions Obreres - Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'Hospital Clínic de Barcelona (Tram. 356-00395/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  CURES PAL·LIATIVES I ACOMPANYAMENT TRAM FINAL DE LA VIDA

 • 50

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la situació de l'acompanyament en el tram final de la vida i de les seves propostes de futur (Tram. 356-00401/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença de responsables del Programa d'acompanyament en el tram final de la vida del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les mesures del Departament en aquesta matèria i les propostes de futur (Tram. 356-00402/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les cures pal·liatives i el tram final de la vida (Tram. 356-00403/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el debat ètic sobre el tram final de la vida, l'Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi del 2006 i l'evolució del document de voluntats anticipades (Tram. 356-00404/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS

 • 54

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016 (Tram. 356-00463/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  PLA DIRECTOR D'ONCOLOGIA

 •  

  PLA DIRECTOR DE MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI

 • 55

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director d'oncologia davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016 (Tram. 356-00464/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  PLA DIRECTOR DE MALALTIES REUMATOLÒGIQUES I DE L'APARELL LOCOMOTOR

 • 56

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties de l'aparell circulatori davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016 (Tram. 356-00465/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA

 • 57

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Pla director de malalties reumatològiques i de l'aparell locomotor davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016 (Tram. 356-00466/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 58

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb diabetis (Tram. 356-00377/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 59

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els malalts amb diabetis (Tram. 356-00529/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLGIA AMBIENTAL

 • 60

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la regió metropolitana de Barcelona (Tram. 356-00551/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  INFORME BIOCAT 2013

 • 61

  Sol·licitud de compareixença d'Adela Ferré, directora de l'"Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement", davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest informe (Tram. 356-00555/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 62

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'"Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement" (Tram. 356-00556/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  CENTRE DE MEDICINA REGENERATIVA DE BARCELONA

 • 63

  Sol·licitud de compareixença d'Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió de l'anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del Centre (Tram. 356-00564/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 64

  Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00565/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 65

  Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d'Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00566/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 66

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, representant de l'Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00567/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 67

  Sol·licitud de compareixença del representant de l'Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00568/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 68

  Sol·licitud de compareixença del representant del Consell Superior d'Investigacions Científiques al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00569/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 69

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00570/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 70

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00571/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 71

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00572/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS D'IMPLANTS COCLEARS

 •  

  HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

 • 72

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya davant la Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats de l'entitat (Tram. 356-00603/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 73

  Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Personal de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d'urgències de l'hospital (Tram. 356-00608/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 74

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Piñar, president de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d'urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Tram. 356-00609/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  ATENCIÓ CONTINUADA I URGÈNCIES A BARCELONA

 • 75

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta Blasco, delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'atenció continuada i les urgències a Barcelona (Tram. 356-00615/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  ASSOCIACIONS CÀNNABIS DE CATALUNYA

 • 76

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany Ricart, gerent de l'àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre l'atenció continuada i les urgències a Barcelona (Tram. 356-00616/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 77

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya (Tram. 356-00636/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 78

  Sol·licitud de compareixença de Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya (Tram. 356-00637/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.