Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l'atenció sanitària del 2013 (Tram. 355-00100/10)

    Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.