Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 6 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 354-00261/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00626/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Josep Mallolas Masferrer, cap de l'Hospital de Dia del VIH/Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00627/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball sobre el VIH/Sida, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00628/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Entitats membres del Comitè 1er. de Desembre

  • 5.1

   Sol·licitud de compareixença de Mijail Acosta Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i coordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de l'associació Entitats Catalanes d'Acció Social, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00629/10)

   Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 5.2

   Sol·licitud de compareixença d'Anna Rafel Campàs, coordinadora de l'Associació Antisida de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00630/10)

   Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 5.3

   Sol·licitud de compareixença de David Paricio Salas, director de l'entitat Sida Studi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00631/10)

   Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 5.4

   Sol·licitud de compareixença de Juan Sebastián Hernández Fernández, president del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00632/10)

   Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, representant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 356-00633/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 250-00842/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 20)

 • 8

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 355-00121/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 9

  Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00586/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Josep Mallolas Masferrer, cap de l'Hospital de Dia del VIH/Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00587/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Grup de Treball sobre el VIH/Sida, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00588/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença de Mijail Acosta Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i coordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de l'associació Entitats Catalanes d'Acció Social, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00589/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'Anna Rafel Campàs, coordinadora de l'Associació Antisida de Lleida, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00590/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença de David Paricio Salas, director de l'entitat Sida Studi, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00591/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença de Juan Sebastián Hernández Fernández, president del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00592/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença de Josep Coll, representant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual (Tram. 357-00593/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar les compareixences corresponents als punts de l'1 al 6 de l'ordre del dia, abans de la substanciació de la proposta de resolució.