Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 6 de febrer de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 •  

  PROTOCOLS LINGÜÍSTICS

 •  

  ESPECTRE AUTISTA

 • 1

  Proposta de resolució sobre els protocols d'usos lingüístics (Tram. 250-00336/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 73; esmenes: BOPC, 93, 30)

 •  

  BARRI DEL GUINARDÓ

 • 2

  Proposta de resolució sobre la protocol·lització de les actuacions relacionades amb el trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00341/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 76; esmenes: BOPC, 93, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00379/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 78; esmenes: BOPC, 101, 31)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00454/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 51; esmenes: BOPC, 115, 61)

 •  

  MONTCADA I REIXAC

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció i la posada en marxa del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00458/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 54)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Tram. 250-00438/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 62; esmenes: BOPC, 115, 58)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el servei d'urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Tram. 250-00439/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 62; esmenes: BOPC, 115, 58)

 •  

  HOSPITAL DE VILADECANS

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d'urgències mèdiques a Montcada i Reixac (Tram. 250-00792/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 46; esmenes: BOPC, 222, 33)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la planificació sanitària del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-00443/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 66; esmenes: BOPC, 115, 59)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-00674/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 78; esmenes: BOPC, 178, 31)

 •  

  CAP GUINEUETA

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-00752/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 161, 20; esmenes: BOPC, 197, 32)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la cessió d'ús d'uns locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en marxa d'un programa sanitari i social al CAP Guineueta (Tram. 250-00444/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 67)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament d'una parada d'ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de Barcelona (Tram. 250-00455/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 52; esmenes: BOPC, 115, 61)

 •  

  HOSPITAL CLÍNIC I HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU

 •  

  INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

 • 14

  Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els càrrecs del president de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 250-00477/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 59)

 •  

  ATENCIÓ PEDIÀTRICA

 • 15

  Proposta de resolució sobre el procés de reformulació de l'Institut Català de la Salut (Tram. 250-00485/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 68; esmenes: BOPC, 122, 51)

 • 16

  Proposta de resolució sobre un nou model d'atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat (Tram. 250-00486/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 69; esmenes: BOPC, 122, 52)

 •  

  PROTOCOL D'ACTUACIÓ

 •  

  CAP VALLÈS OCCIDENTAL

 • 17

  Proposta de resolució sobre la revisió del protocol d'actuació sobre la lipoatròfia semicircular (Tram. 250-00495/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 76; esmenes: BOPC, 122, 53)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels horaris d'obertura dels centres d'atenció primària del Vallès Occidental a l'estiu (Tram. 250-00544/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 53; esmenes: BOPC, 127, 43)

 •  

  REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA

 • 19

  Proposta de resolució sobre el retorn de l'activitat quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona (Tram. 250-00550/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 59; esmenes: BOPC, 127, 44)

 •  

  CONSELL ASSESSOR PER A LA SOSTENIBILITAT I EL PROGRÉS DEL SISTEMA SANITARI

 • 20

  Proposta de resolució sobre la modificació de les funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (Tram. 250-00555/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 64; esmenes: BOPC, 127, 44)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la visibilitat del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (Tram. 250-00556/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 101, 65)

 • 22

  Proposta de resolució sobre el lliurament als grups parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (Tram. 250-00561/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 71; esmenes: BOPC, 127, 45)

 •  

  PACIENT EXPERT CATALUNYA

 • 23

  Proposta de resolució sobre el programa Pacient Expert Catalunya (Tram. 250-00562/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 72; esmenes: BOPC, 127, 45)

 •  

  DONACIÓ DE SANG

 • 24

  Proposta de resolució sobre l'impuls de plans d'acció i campanyes de donació de sang (Tram. 250-00563/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 73; esmenes: BOPC, 127, 46)

 •  

  ASSOCIACIÓ DE LARINGECTOMITZATS

 • 25

  Proposta de resolució sobre l'Associació de Laringectomitzats de Lleida (Tram. 250-00564/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 74; esmenes: BOPC, 127, 46)