Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de la presidenta del Comitè 1er de Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre les activitats de les entitats associades al comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per compte de la Generalitat (Tram. 357-00077/10)

    Comissió de Salut

    Compareixença.