Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 17 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Junta Directiva del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris per a explicar el document "Per un millor sistema públic de salut" (Tram. 357-00341/09)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels horaris dels centres d'atenció primària (Tram. 250-00596/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 125, 54; esmenes: BOPC, 171, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn del CAP Hospitalet de l'Infant el 2011 (Tram. 250-00619/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 53; esmenes: BOPC, 171, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis d'atenció continuada als centres d'atenció primària de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès) (Tram. 250-00624/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 56; esmenes: BOPC, 171, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Ernest Lluch de Viladecavalls i sobre el manteniment dels serveis sanitaris el 2012 (Tram. 250-00644/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 21; esmenes: BOPC, 193, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà (Tram. 250-01046/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 54; esmenes: BOPC, 315, 44)