Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 8 de març de 2012
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 (Tram. 355-00089/09)

    Sessió informativa.