Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'aprovisionament de places d'infermeria a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (Tram. 250-00097/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 41; esmenes: BOPC, 57, 130)

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'elaboració del projecte executiu de l'Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l'Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència (Tram. 250-00226/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un centre d'atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i l'adequació i el millorament del CAP Roquetes (Tram. 250-00226/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 28

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l'Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental) (Tram. 250-00223/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou hospital públic de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00060/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 30

  Proposta de resolució sobre el projecte executiu i l'inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona, i sobre el seu lideratge com a campus de salut gironí (Tram. 250-00185/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer (Girona) davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions i els projectes de l'Associació en la lluita contra el càncer (Tram. 356-00086/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l'estudi sobre l'anorèxia i la bulímia a Internet (Tram. 356-00078/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença del director general de l'Agència de Qualitat d'Internet davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l'estudi sobre l'anorèxia i la bulímia a Internet (Tram. 356-00078/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Agència de Qualitat d'Internet davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el tractament de l'anorèxia i la bulímia a Internet i la informació disponible (Tram. 356-00066/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les activitats de l'Associació i la problemàtica d'aquestes malalties (Tram. 356-00066/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris (Tram. 354-00011/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 37

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat de l'aire (Tram. 354-00011/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 38

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00103/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 39

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental) (Tram. 250-00100/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 40

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les obres d'ampliació de l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-00094/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 41

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 250-00094/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 42

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00091/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 43

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00076/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 44

  Proposta de resolució sobre l'execució del projecte de construcció d'un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre) (Tram. 250-00060/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 45

  Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per al 2011 (Tram. 250-00060/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 46

  Proposta de resolució sobre la reconsideració de l'ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 2013 (Tram. 250-00056/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 47

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon centre d'atenció primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 250-00039/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 48

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d'un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf) (Tram. 250-00107/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 49

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i sobre les derivacions per a descongestionar l'Hospital de Sabadell

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 49

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei Sanitat Respon (Tram. 250-00030/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.