Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 3 de febrer de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00007/09)

    Sessió informativa.