Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 29 de març de 2022
Hora:
12:00h. En acabar la reunió de la Junta de Portaveus
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Escrit relatiu a la facilitació de la informació hospitalària als pares dels nadons no nascuts (Tram. 125-00208/12)

  Tramitació.

 • 2

  Escrit relatiu a la custòdia dels cossos de bebès nonats abans d'ésser incinerats i sobre la informació de la pèrdua a les famílies (Tram. 126-00002/13)

  Tramitació.

 • 3

  Escrit relatiu al desdoblament de la carretera C-66 entre Girona i Palafrugell-Palamós (Tram. 126-00006/13)

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu a l'elaboració d'una proposta de modificació de la normativa sobre els menors tutelats d'acord amb els nous models de família (Tram. 126-00012/13)

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a l'impost de contaminació per diòxid de carboni aplicat als vehicles (Tram. 126-00014/13)

  Tramitació.