Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 27 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Peticions (Tram. 412-00002/13)

  Ple del Parlament

  Ratificació del president proposat per a la Comissió

 • 2

  Proposta d'acord de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa ampliada.

 • 3

  Proposta d'acord sobre els criteris per a assignar als grups parlamentaris l'exposició de les peticions en comissió.

 • 4

  Escrit relatiu a la potència d'energia elèctrica contractada a les llars (Tram. 126-00056/12)

  Josep Musellas Vila///

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a la implantació de la T-Mobilitat (Tram. 126-00060/12)

  Adrià Adeva Filloll///

  Tramitació.

 • 6

  Escrit relatiu a la cobertura de les necessitats d'assistència sanitària i parasanitària dels alumnes amb estat de salut complex a les escoles (Tram. 126-00062/12)

  Rubèn Pocull Prous///

  Tramitació.

 • 7

  Escrit relatiu als abusos sexuals a menors (Tram. 126-00064/12)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 8

  Escrit relatiu a la creació d'un ens format per metges independents per a la defensa dels treballadors amb incapacitat laboral (Tram. 126-00065/12)

  Elvira Granja Bernardo///

  Tramitació.

 • 9

  Escrit relatiu a una denúncia pel presumpte genocidi comès pel Regne d'Espanya al País Basc (Tram. 125-00205/12)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 10

  Escrit relatiu a la queixa d'una ciutadana sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2020 (Tram. 125-00204/12)

  Peticionari

  Tramitació.