Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 28 de juliol de 2020
Hora:
13:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Tramitació de noves peticions

  • 1.1

   Escrit relatiu a la normativa d'accés a la universitat (Tram. 126-00013/12)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a la normativa d'accés a la universitat per a persones amb experiència laboral acreditada i per a majors de quaranta-cinc anys (Tram. 126-00058/12)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu al projecte de construcció de l'Institut Escola Sala Badrinas, de Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 126-00052/12)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu a la declaració del dia 6 de desembre com a Diada Nacional de les Corts Catalanes (Tram. 126-00053/12)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu al requisit de tenir la nacionalitat espanyola o d'un país de la Unió Europea per a accedir a la funció pública (Tram. 126-00055/12)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu a l'eliminació de certes patologies com a excloents per a accedir als cossos de mossos d'esquadra, bombers i serveis penitenciaris (Tram. 126-00057/12)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a l'aprovació dels pressupostos (Tram. 126-00059/12)

   Tramitació.

  • 1.8

   Escrit relatiu al reconeixement del dret de les víctimes de la violència masclista a l'acompanyament de gossos escorta i terapèutics (Tram. 126-00061/12)

   Tramitació.

  • 1.9

   Escrit relatiu a una actuació del Síndic de Greuges (Tram. 126-00071/12)

   Tramitació.

  • 1.10

   Escrit relatiu a la modificació de l'article 23.1 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (Tram. 126-00063/12)

   Tramitació.