Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 26 de març de 2019
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a la prohibició gradual del gas butà i d'altres gasos perillosos (Tram. 126-00076/11)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu a la possibilitat que els ciutadans puguin intervenir en una sessió plenària del Parlament (Tram. 125-00001/12)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu al reconeixement i la reparació de les víctimes de les desaparicions infantils forçades a l'Estat espanyol (Tram. 125-00002/12)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a la regulació de l'ús dels telèfons mòbils en les sessions plenàries (Tram. 126-00003/12)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a la modificació del Decret 241/2001, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat (Tram. 126-00004/12)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a la modificació de la Llei 15/1984, del joc (Tram. 126-00005/12)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a l'aprovació d'una llei electoral catalana (Tram. 126-00006/12)

   Tramitació.