Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 22 de maig de 2018
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Organització del treball de la Comissió

  • 1.1

   Proposta de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa ampliada amb els portaveus per tal d'agilitzar el funcionament de la Comissió

  • 1.2

   Proposta de la Mesa ampliada amb els portaveus sobre l'establiment dels criteris per a assignar les peticions

 • 2

  Modificació de les Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions acordades el 23 de març de 2010 (BOPC 662)

 • 3

  Propostes de la Mesa ampliada de peticions en curs per tal que la Comissió proposi la decisió final

  • 3.1

   Escrit relatiu al millorament de la llei de la infància i l'adolescència (Tram. 126-00050/11)

   Tramitació.

  • 3.2

   Escrit relatiu a la donació d'òrgans en el moment de la mort (Tram. 126-00051/11)

   Tramitació.

  • 3.3

   Escrit relatiu a la supressió del treball de recerca que fan els estudiants de batxillerat (Tram. 126-00053/11)

   Tramitació.

  • 3.4

   Escrit relatiu a la supressió de la llegítima (Tram. 126-00054/11)

   Tramitació.

  • 3.5

   Escrit relatiu a l'impuls d'escoles sostenibles (Tram. 126-00055/11)

   Tramitació.

  • 3.6

   Escrit relatiu a la creació d'un impost sobre la reflexió de la llum solar (Tram. 126-00056/11)

   Tramitació.

  • 3.7

   Escrit relatiu a la utilització d'aigua de mar per a estalviar aigua dolça (Tram. 126-00059/11)

   Tramitació.

  • 3.8

   Escrit relatiu a l'enllumenat públic (Tram. 126-00064/11)

   Tramitació.

  • 3.9

   Escrit relatiu a l'elaboració d'un estudi per a canviar l'enllumenat dels edificis i centres públics i concertats (Tram. 126-00066/11)

   Tramitació.

  • 3.10

   Escrit relatiu a l'establiment de mesures per a disminuir el turisme en llocs massificats (Tram. 126-00067/11)

   Tramitació.

  • 3.11

   Escrit relatiu a la regulació del servei de préstec de les biblioteques (Tram. 126-00068/11)

   Tramitació.

  • 3.12

   Escrit relatiu a la investigació de la derivació de responsabilitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social a administradors d'empreses en concepte de deutes de societats (Tram. 126-00069/11)

   Tramitació.

  • 3.13

   Escrit relatiu a la modificació de l'edat de jubilació sense alterar-ne la prestació (Tram. 126-00070/11)

   Tramitació.

  • 3.14

   Escrit relatiu a l'aplicació d'una moratòria sobre l'impost per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèficit de transport públic (Tram. 126-00071/11)

   Tramitació.

 • 4

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 4.1

   Escrit relatiu a la penalització per la no assistència a una visita mèdica programada (Tram. 126-00072/11)

   Tramitació.

  • 4.2

   Escrit relatiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell o a Sant Vicenç de Calders (Tram. 126-00073/11)

   Tramitació.

  • 4.3

   Escrit relatiu a l'aprovació d'un decret legislatiu per a refondre en un únic text tots els llibres del Codi civil de Catalunya (Tram. 126-00074/11)

   Tramitació.