Convocatòria

Comissió de Peticions

Dia:
Dijous, 27 de juliol de 2017
Hora:
00:00h. 13.00 hores o en acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia