Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 21 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia