Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 18 d'octubre de 2016
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Escrit relatiu a l'elaboració d'una llei que permeti als ciutadans decidir si volen rebre propaganda electoral (Tram. 125-00007/11)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 2

  Escrit relatiu a la separació del servei dels policies que hagin comès delictes contra la vida (Tram. 126-00014/11)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 3

  Escrit relatiu a les bonificacions del cànon de l'aigua en funció del nombre de persones que conviuen en un habitatge en cas de custòdia compartida (Tram. 126-00016/11)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu a la creació d'una comissió sobre el genocidi contra els catalans del 1714 ençà (Tram. 126-00022/11)

  Peticionari

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a l'adequació dels diners de lliure disposició de les persones amb discapacitat (Tram. 126-00023/11)

  Peticionari

  Tramitació.