Comissió de Peticions

Dia:
Dijous, 7 de maig de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de noves peticions

  • 1.1

   Escrit relatiu al lliurament d'una còpia d'un dispositiu d'emmagatzematge d'informació (Tram. 125-00042/10)

   Tramitació

  • 1.2

   Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats (Tram. 125-00043/10)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu a la modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març (Tram. 125-00044/10)

   Tramitació

  • 1.4

   Escrit relatiu a la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge (Tram. 125-00045/10)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a la publicació dels assessors dels diputats i dels grups parlamentaris (Tram. 126-00090/10)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu al reconeixement de Crimea com a nació independent (Tram. 126-00091/10)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a la cooperació al desenvolupament de Catalunya en certes zones del Paraguai (Tram. 126-00092/10)

   Tramitació.

  • 1.8

   Escrit relatiu a la gratuïtat dels telèfons d'atenció al client de les empreses concessionàries de la Generalitat, o que presten serveis de manera externalitzada per encàrrec o autorització de la Generalitat (Tram. 126-00093/10)

   Tramitació

  • 1.9

   Escrit relatiu a la consideració dels fongs com a organismes amb característiques pròpies, no inclosos en els termes "plantes i flora" (Tram. 126-00094/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de peticions en curs

  • 2.1

   Escrit relatiu als camps electromagnètics (Tram. 125-00039/10)

   Tramitació

  • 2.2

   Escrit relatiu a unes propostes de modificació de la normativa de trànsit (Tram. 125-00040/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a les radiacions que rep l'habitatge (Tram. 125-00041/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als habitatges de protecció oficial (Tram. 126-00075/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a la contractació d'energia procedent de fonts renovables (Tram. 126-00084/10)

   Tramitació.

 • 3

  Altres qüestions