Comissió de Peticions

Dia:
Dijous, 5 de març de 2015
Hora:
13:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a les dificultats d'accés al mercat de treball de les persones més grans de quaranta-cinc anys (Tram. 125-00036/10)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu als animals domèstics (Tram. 126-00046/10)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de transport T-12 (Tram. 126-00078/10)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu als estímuls als estudiants d'ESO amb bones notes (Tram. 126-00080/10)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parlamentàries (Tram. 126-00054/10)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina web del Parlament (Tram. 126-00055/10)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços (Tram. 126-00081/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu als camps electromagnètics (Tram. 125-00039/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a unes propostes de modificació de la normativa de trànsit (Tram. 125-00040/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a les radiacions que rep l'habitatge (Tram. 125-00041/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a l'enderrocament de les Escoles Velles de l'Hospitalet de l'Infant (Tram. 126-00083/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a la contractació d'energia procedent de fonts renovables (Tram. 126-00084/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d'oposicions al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 126-00085/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu al compliment de resolucions i mocions (Tram. 126-00086/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu als examinadors dels carnets de conduir (Tram. 126-00087/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a l'augment dels efectius dels Mossos d'Esquadra per a perseguir delictes telemàtics (Tram. 126-00088/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu a la participació ciutadana a través de mitjans telemàtics (Tram. 126-00089/10)

   Tramitació.