Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 18 de novembre de 2014
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa (Tram. 126-00042/10)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matèria de salut mental (Tram. 126-00051/10)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu a l'impuls de la indústria dels videojocs (Tram. 126-00056/10)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu als animals domèstics (Tram. 126-00046/10)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a la signatura no presencial de les iniciatives legislatives populars (Tram. 126-00047/10)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu als animals de companyia (Tram. 126-00049/10)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a les ensenyes oficials (Tram. 126-00052/10)

   Tramitació.

  • 1.8

   Escrit relatiu a les beques per a l'estudi (Tram. 126-00053/10)

   Tramitació.

  • 1.9

   Escrit relatiu a la redacció d'un llibre blanc sobre Catalunya com a nou estat (Tram. 126-00057/10)

   Tramitació.

  • 1.10

   Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de Barcelona (Tram. 126-00065/10)

   Tramitació.

  • 1.11

   Escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines d'Internet (Tram. 126-00072/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu a la campanya "Signa un vot per la independència" (Tram. 125-00035/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a les dificultats d'accés al mercat de treball de les persones més grans de quaranta-cinc anys (Tram. 125-00036/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a la instal·lació de reductors de velocitat en un municipi (Tram. 125-00037/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a unes actuacions policials (Tram. 125-00038/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als habitatges de protecció oficial (Tram. 126-00075/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu als titulars del dret de sufragi en les eleccions municipals (Tram. 126-00076/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a una proposta de serveis a la col·lectivitat (Tram. 126-00077/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de transport T-12 (Tram. 126-00078/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu al dret de prioritat en el transport (Tram. 126-00079/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu als estímuls als estudiants d'ESO amb bones notes (Tram. 126-00080/10)

   Tramitació.

  • 2.11

   Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços (Tram. 126-00081/10)

   Tramitació.

  • 2.12

   Escrit relatiu a la difusió del Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya (Tram. 126-00082/10)

   Tramitació.