Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 10 de juny de 2014
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a la regulació de les cigarretes electròniques (Tram. 126-00034/10)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a la valoració directa dels centres educatius pels pares (Tram. 126-00038/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu al pagament de determinades prestacions socials (Tram. 125-00032/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matèria de salut mental (Tram. 126-00051/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a les ensenyes oficials (Tram. 126-00052/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a les beques per a l'estudi (Tram. 126-00053/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parlamentàries (Tram. 126-00054/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina web del Parlament (Tram. 126-00055/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a l'impuls de la indústria dels videojocs (Tram. 126-00056/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu a la redacció d'un llibre blanc sobre Catalunya com a nou estat (Tram. 126-00057/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a la licitació de línies de transport (Tram. 126-00058/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu a la protecció de la natura, la flora i la fauna d'arreu del món (Tram. 126-00059/10)

   Tramitació.

  • 2.11

   Escrit relatiu a la legislació relativa a la pesca marítima (Tram. 126-00060/10)

   Tramitació.

  • 2.12

   Escrit relatiu a l'edat màxima d'accés a determinats cossos de funcionaris (Tram. 126-00061/10)

   Tramitació.

  • 2.13

   Escrit relatiu a la col·laboració cultural amb la Diputació de Burgos (Tram. 126-00062/10)

   Tramitació.

  • 2.14

   Escrit relatiu a la conversió en autovia d'una autopista de pagament (Tram. 126-00063/10)

   Tramitació.

  • 2.15

   Escrit relatiu a l'exempció del pagament d'una autopista (Tram. 126-00064/10)

   Tramitació.

  • 2.16

   Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de Barcelona (Tram. 126-00065/10)

   Tramitació.

  • 2.17

   Escrit relatiu a les línies de transport entre Barcelona i Andorra (Tram. 126-00066/10)

   Tramitació.

 • 3

  Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al període comprès entre l'1 de gener de 2012 (IX legislatura) i el 30 de juny de 2014 (X legislatura)

  Aprovació, si escau, de la Memòria