Comissió de Peticions

Dia:
Dimecres, 26 de febrer de 2014
Hora:
13:30h. En acabar la reunió del matí de la sessió plenària
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a les condicions de treball del Cos de Veterinaris de la Generalitat (Tram. 125-00020/10)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu al reconeixement de l'antiguitat dels professors de català durant la Transició (Tram. 125-00023/10)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu a les places en centres ocupacionals per a persones amb discapacitat (Tram. 126-00019/10)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu als preus universitaris per a les famílies monoparentals (Tram. 126-00021/10)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a l'atorgament de targeta d'aparcament de minusvàlid a certs malalts (Tram. 126-00026/10)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu a la flexibilització de la jornada laboral dels funcionaris (Tram. 126-00027/10)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a les equivalències entre títols (Tram. 126-00028/10)

   Tramitació.

  • 1.8

   Escrit relatiu a les compensacions del cost del menjador i transport escolar als pobles agregats (1) (Tram. 126-00030/10)

   Tramitació.

  • 1.9

   Escrit relatiu a les compensacions del cost del menjador i transport escolar als pobles agregats (2) (Tram. 126-00031/10)

   Tramitació.

  • 1.10

   Escrit relatiu a un pla estratègic de videovigilància (Tram. 126-00016/10)

   Tramitació.

  • 1.11

   Escrit relatiu a la remuneració i les incompatibilitats dels càrrecs públics (Tram. 126-00018/10)

   Tramitació.

  • 1.12

   Escrit relatiu a la prohibició d'incloure determinades dades en els currículums per a evitar discriminacions (Tram. 126-00020/10)

   Tramitació.

  • 1.13

   Escrit relatiu a la condició oficial de català (Tram. 126-00023/10)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu als sorolls en un habitatge (Tram. 125-00026/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a la concessió d'una llicència de terrassa (Tram. 125-00027/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a la prohibició d'espectacles de circ amb animals (Tram. 125-00028/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat (Tram. 125-00029/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a la regulació de les cigarretes electròniques (Tram. 126-00034/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a la regulació legislativa del nivell de decibels (Tram. 126-00035/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a la publicació de les dates, del contingut i dels resultats de les votacions al Parlament (Tram. 126-00036/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu a la justificació del sentit del vot en les consultes populars (Tram. 126-00037/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a la valoració directa dels centres educatius pels pares (Tram. 126-00038/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu a la construcció d'una parada de tren a Roda de Berà (Tram. 126-00039/10)

   Tramitació.

  • 2.11

   Escrit relatiu a la parada de tren de l'Hospitalet de l'Infant (Tram. 126-00040/10)

   Tramitació.

  • 2.12

   Escrit relatiu al canvi d'emplaçament d'una parada d'autobús de Castellar del Vallès (Tram. 126-00041/10)

   Tramitació.