Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 11 de juny de 2013
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a les indemnitzacions als fills de presos de la dictadura franquista (Tram. 125-00162/08)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a l'Acord de Govern 45/2012, del 29 de maig, sobre els salaris dels funcionaris (Tram. 125-00034/09)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu a la reducció d'una pensió no contributiva (Tram. 125-00003/10)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu a la distància entre els locals d'oci i els habitatges (Tram. 126-00001/10)

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu al tribut de la mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 125-00006/10)

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a una denúncia presentada als Mossos d'Esquadra (Tram. 125-00007/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu al dret dels pobles de la península Ibèrica a l'autodeterminació (Tram. 125-00008/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a la modificació de la normativa civil sobre custòdia compartida (Tram. 125-00009/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu al període de detenció policial (Tram. 125-00010/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a l'import de les pensions dels jubilats (Tram. 125-00011/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a l'organització d'un homenatge a Lina Òdena (Tram. 125-00012/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu a l'accés a un expedient administratiu (Tram. 125-00013/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a la reducció d'una pensió no contributiva (2) (Tram. 125-00014/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu al desnonament d'una família per impagament del lloguer (Tram. 125-00015/10)

   Tramitació.

  • 2.11

   Escrit relatiu al sou i les indemnitzacions dels diputats del Parlament (Tram. 126-00007/10)

   Tramitació.

  • 2.12

   Escrit relatiu a la composició del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 126-00008/10)

   Tramitació.

  • 2.13

   Escrit relatiu a l'aplicació de la Llei de centres de culte (Tram. 126-00009/10)

   Tramitació.

  • 2.14

   Escrit relatiu a la potenciació de l'activitat turística als pobles de muntanya (Tram. 126-00010/10)

   Tramitació.