Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 5 de març de 2013
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 1.1

   Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que se subministren en el procés d'inseminació artificial (Tram. 125-00181/08)

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a la reforma del Codi civil de Catalunya amb relació a la separació de béns i els casos d'indignitat successòria (Tram. 125-00030/09)

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit sobre la construcció d'una residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 125-00031/09)

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu a la zonificació dels centres d'atenció primària (Tram. 126-00026/09)

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a la zonificació dels centres d'atenció primària (2) (Tram. 126-00035/09)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit sobre una proposta de reforma legislativa per a impedir acomiadaments de persones amb una discapacitat sobrevinguda (Tram. 126-00041/09)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 2.1

   Escrit relatiu a l'Acord de Govern 45/2012, del 29 de maig, sobre els salaris dels funcionaris (Tram. 125-00034/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu a l'accés a un document administratiu (Tram. 125-00001/10)

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a la sostracció de documents (Tram. 125-00002/10)

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu a la reducció d'una pensió no contributiva (Tram. 125-00003/10)

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a l'actuació del comitè d'ètica d'un hospital (Tram. 125-00004/10)

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a l'àmbit territorial de la targeta rosa (Tram. 125-00005/10)

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu a la distància entre els locals d'oci i els habitatges (Tram. 126-00001/10)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit relatiu al suport als mitjans de comunicació regionals de distribució gratuïta (Tram. 126-00002/10)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació (Tram. 126-00003/10)

   Tramitació.

  • 2.10

   Escrit relatiu als aplaudiments en les sessions parlamentàries (Tram. 126-00004/10)

   Tramitació.

  • 2.11

   Escrit relatiu a les participacions preferents (9) (Tram. 126-00005/10)

   Tramitació.

  • 2.12

   Escrit relatiu a la sortida de diputats del Saló de Sessions després de la votació (Tram. 126-00006/10)

   Tramitació.