Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 24 d'abril de 2012
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Propostes de tramitació de noves peticions.

  • 1.1

   Escrit relatiu a l'actuació del comitè d'ètica d'un hospital (Tram. 125-00026/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 1.2

   Escrit relatiu a l'Escola Els Pins de Moja (Alt Penedès) (Tram. 125-00027/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 1.3

   Escrit relatiu al retorn a l'Estat espanyol de la competència de la Generalitat sobre presons (Tram. 125-00028/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 1.4

   Escrit relatiu a les participacions preferents (8) (Tram. 125-00029/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 1.5

   Escrit relatiu a les participacions preferents (5) (Tram. 126-00034/09)

   Tramitació.

  • 1.6

   Escrit relatiu a les participacions preferents (6) (Tram. 126-00037/09)

   Tramitació.

  • 1.7

   Escrit relatiu a les participacions preferents (7) (Tram. 126-00038/09)

   Tramitació.

  • 1.8

   Escrit relatiu al tractament ambulatori involuntari (Tram. 126-00033/09)

   Tramitació.

  • 1.9

   Escrit relatiu a la zonificació dels centres d'atenció primària (2) (Tram. 126-00035/09)

   Tramitació.

  • 1.10

   Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (1) (Tram. 126-00036/09)

   Tramitació.

  • 1.11

   Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (2) (Tram. 126-00039/09)

   Tramitació.

  • 1.12

   Escrit relatiu a les obligacions del nu propietari i l'usufructuari d'un bé (Tram. 126-00040/09)

   Tramitació.

 • 2

  Propostes de tramitació de peticions en curs.

  • 2.1

   Escrit relatiu al reconeixement de les famílies a les quals el Govern franquista va confiscar els diners emesos per la Segona República (Tram. 125-00165/08)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.2

   Escrit relatiu als diners emesos per la Segona República que van ésser confiscats pel Govern franquista (Tram. 125-00167/08)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.3

   Escrit relatiu a la modificació dels criteris dels ajuts de transport per a assistir a la formació reglada post obligatòria i ocupacional (Tram. 125-00004/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.4

   Escrit relatiu al compliment dels procediments administratius relatius a les situacions de dependència (Tram. 125-00009/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.5

   Escrit relatiu a l'execució del procediment electoral per a escollir alcalde pedani al nucli de Rojals, Montblanc (Conca de Barberà) (Tram. 125-00014/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.6

   Escrit relatiu a la regulació de l'obligatorietat de pixelar les imatges dels agents de policia que acompanyen o traslladen detinguts (Tram. 125-00023/09)

   Peticionari

   Tramitació.

  • 2.7

   Escrit relatiu al canvi de l'edat legal per a fer donacions de sang (Tram. 126-00003/09)

   Tramitació.

  • 2.8

   Escrit sobre la zonificació del transport públic (Tram. 126-00021/09)

   Tramitació.

  • 2.9

   Escrit relatiu a la regulació del preu de l'habitatge (Tram. 126-00023/09)

   Tramitació.