Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 31 de maig de 2011
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la conjunció "i" entre els dos cognoms en els formularis administratius (Tram. 126-00012/09)

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu a l'establiment d'un servei de notificació automàtica del canvi de domicili (Tram. 126-00013/09)

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a una proposta de canvi en les targetes de residència familiar de ciutadà de la Unió Europea (Tram. 126-00014/09)

  Tramitació.

 • 6

  Escrit relatiu a la liberalització de les oficines de farmàcia (Tram. 125-00003/09)

  Tramitació.

 • 7

  Escrit relatiu a la construcció de carrils bici a les servituds de les carreteres (Tram. 126-00005/08)

  Tramitació.

 • 8

  Escrit relatiu als obstacles propers als passos de vianants (Tram. 126-00004/09)

  Tramitació.

 • 9

  Escrit relatiu al millorament del transport ferroviari (Tram. 126-00011/09)

  Tramitació.

 • 10

  Escrit relatiu al senyal de TV3 al territori francès de parla catalana (Tram. 126-00010/09)

  Tramitació.

 • 11

  Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que se subministren en el procés d'inseminació artificial (Tram. 125-00181/08)

  Tramitació.

 • 13

  Escrit relatiu a l'organització de la Fira d'Abril del Fòrum de Barcelona

  Debat de reconsideració de la petició