Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Divendres, 5 de maig de 2023
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les incidències en les proves del procés d'estabilització del personal interí de la Generalitat del 29 d'abril (Tram. 355-00136/13)

  Laura Vilagrà Pons, Consellera del Departament de la Presidència

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les proves del procés d'estabilització del personal interí de la Generalitat del 29 d'abril (Tram. 354-00275/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els problemes organitzatius de les proves del procés d'estabilització del personal interí de la Generalitat del 29 d'abril (Tram. 354-00276/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.