Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2022 (Tram. 359-00029/13)

    Miguel Ángel Gimeno Jubero, Director

    Sessió informativa o compareixença.