Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 2 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació (Tram. 250-00538/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordina Freixanet i Pardo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 265, 47)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la sol·licitud d'un informe de l'Oficina de l'Expresident Carles Puigdemont relatiu als contactes amb Rússia i sobre la suspensió del finançament de l'Oficina fins a la comprovació dels fets (Tram. 250-00552/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de la formació sobre la contractació pública (Tram. 250-00580/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 283, 101)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves accions a favor de l'equilibri territorial i la lluita contra el despoblament (Tram. 356-00677/13)

  Glòria Freixa i Vilardell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  .

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'entitat Eines de Repoblament Rural davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les seves accions a favor del desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació (Tram. 357-00454/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les seves accions per a l'equilibri territorial i la lluita contra el despoblament (Tram. 357-00455/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les seves accions a favor de l'equilibri territorial i la lluita contra el despoblament (Tram. 357-00593/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

Nota: (*) En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença corresponent al punt 4 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la.