Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 19 de maig de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021 (Tram. 359-00011/13)

    Miguel Ángel Gimeno Jubero, Director

    Sessió informativa o compareixença.