Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 31 de març de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Proposta de modificació de la disposició transitòria dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament introduïda per la reforma aprovada per la Comissió d'Afers Institucionals el 17 de febrer de 2022.

 • 3

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 287-00001/13)

  Junta de Portaveus

  .

  (Proposta de candidats: BOPC, 276, 9)

 • 4

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00001/13)

  Junta de Portaveus

  .

 • 5

  Proposta d'acord de derogació de l'article 79 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament (Tram. 221-00024/13)

  Mesa del Parlament

  .