Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 7 de març de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a designar set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/13)

    Junta de Portaveus

    .