Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 15 de juliol de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció i per la regeneració democrŕtica (Tram. 250-00001/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 6, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reactivació del Consell de Governs Locals (Tram. 250-00017/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 24, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics (Tram. 250-00027/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 24; esmenes: BOPC, 79, 66)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informin sobre els acords presos a la Cimera i presentin el Pla de treball contra les causes estructurals de la corrupció, sorgit de la Cimera (Tram. 356-00019/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Glňria Freixa i Vilardell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Montserrat Vinyets Pagčs, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les noves línies mestres d'aquest ňrgan (Tram. 356-00051/13)

  Cristňfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les previsions de treball d'aquest ňrgan el 2021 (Tram. 356-00052/13)

  Cristňfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Domingo Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00001/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Monrŕs i Galindo, alcalde i regidor d'Esports de Mollet del Vallčs i president del Consell Esportiu del Vallčs Oriental, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00002/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Carles Burriel Paloma, exdirector de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00003/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi Professional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00004/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Truńo i Lagares, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00005/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Soteras Vigo, president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00006/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00007/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00008/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audičncia en pončncia de José Maria Moreno Peńa, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00009/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Cruces Almellones, secretari general de l'Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00010/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Porta Marín, secretari general de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00011/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maria del Mar Torres Ramentol, directora de l'Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00012/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Esport Catalŕ Universitari amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00013/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carles Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00014/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Vall-llosera Casanovas, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00015/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audičncia en pončncia de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00016/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Llop Padilla, president de la Confederació Europea d'Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l'Associació Internacional d'Esport i Cultura (ISCA), amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00017/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Viladot i Voegeli, president de Gestiona, Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00018/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Pruna i Grivé, presidenta d'Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00019/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mariona Violán Fors, codirectora del Pla d'activitat física, esport i salut i coordinadora del Dia Mundial de l'Activitat Física a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00020/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audičncia en pončncia de David Escudé Rodríguez, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i diputat delegat d'Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00021/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audičncia en pončncia de Juli Pernas López, director de la Fundació Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00022/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Anton Camuńas Feijoo, ex-secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00023/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Campańa Oviedo, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00024/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Canela Piqué, conseller delegat i director del Grup DIR, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00025/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audičncia en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00033/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audičncia en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00034/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Tamayo de Winne, president de la Federació Catalana de Tennis, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00035/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00036/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Bertran i Campańŕ, president de la Federació Catalana de Natació, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00037/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 37

  Proposta d'audičncia en comissió de Carles Muńoz i Vŕzquez, president de la Federació Esportiva de Catalunya de Persones amb Parŕlisi Cerebral, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00038/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 38

  Proposta d'audičncia en comissió de Marina Gómez Hernández, presidenta de la Federació Esportiva de Catalunya de Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00039/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 39

  Proposta d'audičncia en comissió d'Israel López Ferrer, director de l'Escola d'Entrenadors i Entrenadores de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00040/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 40

  Proposta d'audičncia en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Basquetbol, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00041/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 41

  Proposta d'audičncia en comissió d'Ignasi Planas i Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00042/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 42

  Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Vallčs Mestre, president de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00043/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 43

  Proposta d'audičncia en comissió de Kaissa Larjomaa, secretŕria general de l'Organització No-governamental Esportiva Europea (ENGSO), amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00044/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 44

  Proposta d'audičncia en comissió de Stephan Bergh, secretari general de la Confederació Sueca d'Esports, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00045/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 45

  Proposta d'audičncia en comissió de Julián García González, president del Club Natació Atlčtic-Barceloneta, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00046/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 46

  Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Vall i Dalmau, president del Club de Tennis Taula Borges, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00047/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 47

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Club Patí Congrés amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00048/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 48

  Proposta d'audičncia en comissió de Núria Terribas, presidenta del Club Vňlei Sant Cugat, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00049/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 49

  Proposta d'audičncia en comissió de Vicente Javaloyes Sanchís, portaveu de la comissió d'experts per a l'estudi de la Llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00050/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 50

  Proposta d'audičncia en comissió de Toni Garcia, secretari de l'INEFC Sports Law Alumni, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00051/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 51

  Proposta d'audičncia en comissió de Paola Manjón de Olańeta, en representació de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humŕ, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00052/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 52

  Proposta d'audičncia en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo i de Ponç Puigdevall i Cayuela, president i vicepresident de la secció de dret esportiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00053/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 53

  Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Sans i Juan, director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00054/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 54

  Proposta d'audičncia en comissió de Rafel Niubó i Baquč, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00055/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 55

  Proposta d'audičncia en comissió d'Andreu Camps i Povill, secretari general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00056/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 56

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Raurich i Puigdevall, coautor de l'Estudi d'anŕlisis de les possibilitats de finançament del sistema esportiu catalŕ, amb relació a la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'esport de Catalunya i la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00057/13)

  Debat i votació de la proposta.

 • 57

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00063/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 58

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00064/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 59

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del grup de gimnasos DIR, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00065/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 60

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00066/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 61

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola de Camps de Golf amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00067/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 62

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Reial Club de Polo de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00068/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 63

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola de Videojocs amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00069/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta.

 • 64

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Manuel, president del Col·legi Oficial de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00110/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 65

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Martí, vicepresident de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00111/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 66

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00112/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 67

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Aguadé, degŕ del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00113/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 68

  Proposta d'audičncia en pončncia d'August Tarragó, president de l'Associació d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00114/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 69

  Proposta d'audičncia en pončncia de Julián García, president de l'Associació Empresarial de Clubs de Natació, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00115/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 70

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cerveceros de Espańa amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00116/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 71

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ramón Agenjo Bosch, vicepresident de la Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00117/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 72

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00118/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 73

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jacint Soler Matutes, director de Col·lectius i Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00119/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 74

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Pruna, presidenta del clúster de la indústria de l'esport Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00120/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 75

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Viladot, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00121/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 76

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Campańa, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00122/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 77

  Proposta d'audičncia en pončncia de José María Moreno, director general de l'Associació Espanyola de Vídeojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00123/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 78

  Proposta d'audičncia en pončncia de Sergi Mesonero, cap de Relacions Institucionals de la Lliga de Vídeojocs Professional, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00124/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 79

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Palol, representant de la consultoria CoEsport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00125/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 80

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Linares, director general de Top Ten Sports, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00126/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 81

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00127/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 82

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Vinyals, president de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00128/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 83

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00129/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 84

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Cayón, president del Centre Excursionista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00130/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 85

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Corbella, representant de la Fundació Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00131/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 86

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Sant Martí Esport amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00132/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 87

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Nŕstic Genuine amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00133/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 88

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Més que Surf amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00134/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 89

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Isidre Esteve amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00135/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 90

  Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Estepa, portaveu de la Plataforma Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00136/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 91

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00137/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 92

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Lluís Mellado, director dels Serveis Jurídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00138/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 93

  Proposta d'audičncia en pončncia de Roger Guasch, representant del R. C. D. Espanyol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00139/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 94

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Grup Excursionista i Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00140/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 95

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Medel, representant del Club Esportiu Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00141/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 96

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ferran Pubill, president del Club d'Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00142/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 97

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Porta, representant del Club Sedis Airam, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00143/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 98

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Aguilar, representant de Mountain Runners del Berguedŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00144/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 99

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Carles Burriel, professor de legislació i organització de l'esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00145/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 100

  Proposta d'audičncia en pončncia de Núria Puig, catedrŕtica de sociologia de l'esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00146/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 101

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Anton Camuńas, ex-secretari general de l'Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00147/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 102

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier M. Triadó, director del mŕster en Gestió Econňmica d'Entitats Esportives de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00148/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 103

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Antoni Gutiérrez, especialista en medicina de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00149/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 104

  Proposta d'audičncia en pončncia de Franchek Drobnic, especialista en medicina de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00150/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 105

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Torres, director de la Federació Catalana de Vela, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00151/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 106

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Segura, especialista en dopatge, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00152/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 107

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Carranza, excomissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00153/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 108

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maica Rubinat, coordinadora del Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00154/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 109

  Proposta d'audičncia en pončncia de Daniel Cňrdoba, acadčmic i empresari, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00155/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 110

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mario Ramírez Barajas, professor d'educació física amb experičncia en federacions internacionals, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00156/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 111

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marcel Llordella, gestor del Centre Esportiu Municipal de Bon Pastor, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00157/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 112

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00158/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 113

  Proposta d'audičncia en pončncia de Toti Mumbrú, professional en diversos ŕmbits de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00159/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 114

  Proposta d'audičncia en pončncia de Cristina Clota, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00160/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 115

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Giné Garriga, professora titular de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00161/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 116

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Camino, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00162/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 117

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Pujades i Martí, investigador i director de l'Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de la Universitat Ramon Llul, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00163/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 118

  Proposta d'audičncia en pončncia de Borja García García, professor de gestió i política esportiva de la Universitat de Loughborough, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00164/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 119

  Proposta d'audičncia en pončncia de Sixte Abadía, especialista en cičncies de l'activitat física i de l'esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00165/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 120

  Proposta d'audičncia en pončncia de Rafel Niubó, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00166/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 121

  Proposta d'audičncia en pončncia de Javier Latorre, expert en dret de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00167/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 122

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignasi Dońate, exdirector del Consell Catalŕ de l'Esport i advocat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00168/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 123

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Bassols, expert en dret esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00169/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 124

  Proposta d'audičncia en pončncia de Queralt Reig, membre del Tribunal Catalŕ de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00170/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 125

  Proposta d'audičncia en pončncia de David Barrufet, advocat especialitzat en dret esportiu i exesportista professional, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00171/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 126

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00172/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 127

  Proposta d'audičncia en pončncia de Juli Pernas, president de la Federació Espanyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00173/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 128

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Colom, expert en drogodependčncies i projectes de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00174/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 129

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carmen Cabezas, experta en medicina esportiva i promoció de la salut, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00175/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 130

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Pons, expert en salut comunitŕria i projectes de promoció de l'activitat física, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00176/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 131

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Besora, expert en iniciatives comunitŕries saludables "Projecte pas a pas", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00177/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 132

  Proposta d'audičncia en pončncia de Roser Pedret, infermera i experta en iniciatives comunitŕries "Salut i esport", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00178/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 133

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Segura, expert en la repercussió econňmica en el món de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00179/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 134

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pedrona Serra Payeras, membre del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i responsable del projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00180/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 135

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Solŕ, representant de l'Associació del Consell de Centres de Cičncies de l'Activitat Física i de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00181/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 136

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Internacionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00182/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 137

  Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Vall-llosera Casanovas, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00183/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 138

  Proposta d'audičncia en pončncia de Susanna Soler Prat, investigadora d'esport i gčnere, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00184/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 139

  Proposta d'audičncia en pončncia de Rafel Magrinyŕ i Adriŕ Martín, de l'Escola Universitŕria de la Salut i l'Esport de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00185/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 140

  Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Vicente Garnacho i Lluís Albesa, de l'Escola Superior de Cičncies de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00186/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 141

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Comerma i Ernest Baiget, de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00187/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 142

  Proposta d'audičncia en pončncia del responsable d'esports de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00188/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 143

  Proposta d'audičncia en pončncia d'un representant de l'ŕmbit de l'esport de l'Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00189/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 144

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00190/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 145

  Proposta d'audičncia en pončncia de David Escudé, diputat delegat d'Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00191/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 146

  Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Andrés Hernando, especialista en infraestructures esportives i recreatives, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00192/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 147

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·lectiu Punt6 amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00193/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 148

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, de la Universitat Politčcnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00194/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 149

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Raons Públiques amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00195/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 150

  Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Vilarasau, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Balaguer i assessora en matčria d'esports de la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00196/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 151

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Macias Quesada, representant de Coop4eQuality, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00197/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 152

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Mercadé i Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00198/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 153

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Vicente, periodista de Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00199/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 154

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Guixŕ, periodista de Catalunya Rŕdio, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00200/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 155

  Proposta d'audičncia en pončncia de Cristina Cubero, periodista del diari "Mundo Deportivo", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00201/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 156

  Proposta d'audičncia en pončncia de Natŕlia Arroyo, periodista d'esports del diari "Ara", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00202/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 157

  Proposta d'audičncia en pončncia de Danae Boronat, periodista especialitzada en retransmissions esportives, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00203/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 158

  Proposta d'audičncia en pončncia de Lluc Pellissa, empresari d'activitats de natura i guia de muntanya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00204/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 159

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Empar Vaqué, empresŕria de cicloturisme, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00205/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 160

  Proposta d'audičncia en pončncia de César León, representant de persones amb mobilitat reduďda, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00206/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 161

  Proposta d'audičncia en pončncia de Miquel Luque, esportista paralímpic, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00207/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 162

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Onat Foundation amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00208/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 163

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ester Eroles, de la Fundació Cruyff, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00209/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 164

  Proposta d'audičncia en pončncia de Berta Castells, esportista olímpica llançadora de martell, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00210/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 165

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Barceló, preparador físic i campió mundial en proves d'atletisme a l'aire lliure, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00211/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 166

  Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Rŕfols, exfutbolista del F. C. Barcelona i fisoterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00212/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 167

  Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Palau, jugadora de la selecció espanyola de bŕsquet i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00213/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 168

  Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Sanz, pilot de trial, raid i enduro i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00214/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 169

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Turull, exconseller de la Presidčncia, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00215/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 170

  Proposta d'audičncia en pončncia de Raül Romeva, exconseller de la Generalitat i expert en esports, cooperació i internalització de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00216/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 171

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Terrassa, director del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00217/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 172

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Maria Xiol, president del Tribunal Catalŕ de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00218/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 173

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Ribera, representant del Pla educatiu d'entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00219/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 174

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carme Moncasi, representant del Pla educatiu d'entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00220/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 175

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació Multiesportiu d'Esplugues amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00221/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 176

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre Especialitzat d'Esports d'Hivern de la Vall d'Aran amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00222/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 177

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00223/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 178

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació de Rem Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00224/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 179

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollčs amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00225/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 180

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació de la Seu d'Urgell amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00226/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 181

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre - Amposta amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00227/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 182

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Domingo, representant dels consells esportius de la vegueria de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00228/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 183

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria de l'Alt Pirineu amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00229/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 184

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria de la Catalunya Central amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00230/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 185

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria de Girona amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00231/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 186

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria de Lleida amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00232/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 187

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria del Camp de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00233/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 188

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria de les Terres de l'Ebre amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00234/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 189

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels consells esportius de la vegueria del Penedčs amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00235/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 190

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavi Fernández, director general de l'UNI Girona Club de Bŕsquet, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00236/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 191

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Aneas, president del Club Bŕsquet Femení Sant Adriŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00237/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 192

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del club d'handbol BM Granollers amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00238/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 193

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Sabadell amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00239/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 194

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Mataró amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00240/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 195

  Proposta d'audičncia en pončncia Josep Maldonado, ex-secretari general de l'Esport de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00241/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 196

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del club d'hoquei Atlčtic Terrassa amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00242/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 197

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Vitivinícola amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00243/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 198

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Eva Vilalta, presidenta d'Esport Femení Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00244/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 199

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josefina Farreny, presidenta de Dona Balŕfia Associació, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-00245/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 200

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00070/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 201

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00071/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 202

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Ferran Martínez i Coma, professor de l'Escola de Govern i Relacions Internacionals de la Griffith University, amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00072/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 203

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Rodríguez Teruel, professor de cičncia política de la Universitat de Valčncia, amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00073/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 204

  Proposta d'audičncia en pončncia de Gabriel Colomé Garcia, professor de cičncia política a la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00074/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 205

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ana María Sanz León, cap d'estudis del Grau de Cičncies Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00075/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 206

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Eva Anduiza Perea, coordinadora de la Unitat de Cičncia Política i de l'Administració de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral (Tram. 352-00076/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáńez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 207

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Reniu Vilamala, professor titular de cičncia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00246/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 208

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Muńoz Mendoza, professor agregat de cičncia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00247/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 209

  Proposta d'audičncia en pončncia de José Luis Martí Mŕrmol, professor de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00248/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 210

  Proposta d'audičncia en pončncia Gemma Ubasart González, professora agregada de cičncia política i de l'administració de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00249/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 211

  Proposta d'audičncia en pončncia de Maciŕ Serra i Serra, investigador en cičncia política i de l'administració de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00250/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 212

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Ridao i Martín, professor agregat de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00251/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 213

  Proposta d'audičncia en pončncia de Sílvia Claveria Alias, investigadora postdoctoral de la Universitat Carlos III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00252/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 214

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ismael Peńa-López, professor d'estudis de dret i cičncia política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00253/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 215

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Xnet - Institut per la Digitalització Democrŕtica amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00254/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 216

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00255/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 217

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00256/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 218

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la campanya "Cedeix-nos el vot" amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00257/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 219

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00258/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 220

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00259/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 221

  Proposta d'audičncia en pončncia Carlos Fernández Esquer, investigador del Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals García Pelayo, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00260/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 222

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 202-00068/12)

  .

 • 223

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00059/08)

  Anna Comas Marine, Representant; Eric Llacuna Ines, ; Mariano López Garcia, ; Rafael Martin Ribes, ; Carme Mas i Morillas, ; Esther Nin Camps, ; Mateu Pińol Carrió, ; Carme Valls i Llobet,

  .

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 407, 88)