Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 28 de juny de 2021
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00010/13)

    Laura Vilagrà Pons, Consellera del Departament de la Presidència

    Sessió informativa.