Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre l'avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l'eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018 (Tram. 357-00600/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb el conseller d'Interior sobre el protocol d'actuació en casos d'espionatge il·legal a ciutadans (Tram. 354-00341/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les pressions que reben alguns servidors públics en l'exercici de la seva feina (Tram. 354-00348/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa (Tram. 354-00353/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern de Suïssa (Tram. 354-00354/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les mesures restrictives en el món de l'esport arran de la crisi sanitària de la Covid-19 (Tram. 354-00411/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00830/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00831/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00832/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu (Tram. 356-00851/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu (Tram. 356-00852/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern de Suïssa (Tram. 356-00856/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Comunicació del Govern perquè informi sobre la difusió d'una campanya falsa a les xarxes socials (Tram. 356-00861/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Juncosa, director de l'entitat Obertament, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la necessitat de fer campanyes i actuacions públiques per a erradicar l'estigma i la discriminació en l'àmbit de la salut mental (Tram. 356-00879/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00907/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian Alcázar Esteban i Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informin sobre la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00908/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades en el món de l'esport per les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00920/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'un membre del Comitè de Direcció i un membre del Consell Assessor del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè exposin l'informe sobre l'adequació dels col·legis electorals i el procediment de vot (Tram. 356-00924/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.