Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat sobre la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern d'acord amb l'article 80.2 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran (Tram. 275-00001/12)