Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat sobre la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern d'acord amb l'article 80.2 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran (Tram. 275-00001/12)

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 202-00067/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  .

  (Text presentat: BOPC, 485, 14; esmenes presentades: BOPC, 742, 47; informe: BOPC, 752, 196; dictamen: BOPC, 756, 184)