Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 30 de setembre de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018 (Tram. 359-00018/12)

    Sessió informativa o compareixença.

  • 2

    Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2019 (Tram. 359-00029/12)

    Sessió informativa o compareixença.