Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges (Tram. 250-01189/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 548, 18)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les Víctimes del Terrorisme (Tram. 250-01219/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 577, 9)

 • 3

  Proposta de resolució de condemna de la intolerància, l'odi i la discriminació com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de protecció efectiva dels professionals que n'hagin estat víctimes (Tram. 250-01244/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 593, 18; esmenes: BOPC, 619, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el compliment del principi de neutralitat per al respecte del dret fonamental a la llibertat ideològica (Tram. 250-01335/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 77)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Salut sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front (Tram. 354-00328/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front (Tram. 354-00329/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front (Tram. 354-00330/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front (Tram. 354-00331/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 356-00789/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Vinyals, president de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació i la gestió de la Plataforma (Tram. 356-00797/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Marcos Orús Vargas, en representació dels gremis i les associacions de firaires de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació a què s'enfronta el sector de fires d'atraccions per les restriccions i recomanacions sanitàries arran de la crisi de la Covid-19 (Tram. 356-00798/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00830/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00831/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00832/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Martínez Gómez, president del Collserola Sport Respecte i Ciclisme, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la problemàtica dels usuaris de bicicletes tot terreny en espais naturals i sobre el projecte proposat per a Collserola (Tram. 356-00841/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.