Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència de la Secció Desena de l'Audiència Provincial de Barcelona amb relació al cas Palau (Tram. 357-00743/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau (Tram. 357-00744/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.