Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 6 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la seva incorporació a l'empresa Enagás com a conseller independent (Tram. 357-00745/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la seva incorporació al Consell d'Administració d'Enagás (Tram. 357-00746/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa d'expresidents de la Generalitat (Tram. 357-00747/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la seva incorporació a Enagás i la compatibilització d'aquesta responsabilitat amb les tasques i els drets derivats de la seva condició d'expresident de la Generalitat (Tram. 357-00748/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.