Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 7 d'abril de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 355-00140/12)

  Meritxell Budó Pla, Consellera del Departament de la Presidència

  Sessió informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les restriccions pressupostàries que ha adoptat el Departament de la Presidència davant de la crisi sanitària (Tram. 311-01528/12)

   Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 28)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adopció de mesures per a incorporar els recursos sanitaris privats a la sanitat pública, per a posar en mans públiques els serveis bàsics i els recursos estratègics i per a posar la producció i l'economia al servei de les persones (Tram. 311-01545/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 31)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a prevenir la violència masclista durant el confinament i per a atendre les situacions d'urgència i l'acolliment de víctimes (Tram. 311-01552/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 30)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per a afrontar l'emergència de la Covid-19 (Tram. 311-01553/12)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 30)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del nombre de denúncies per violència masclista durant l'estat d'alarma, el nombre d'ajudes i les mesures de reforç de la protecció de les víctimes en situació de confinament amb els agressors prestades durant aquest període (Tram. 311-01554/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els àmbits de col·laboració i coordinació amb els ens locals en el context de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, especialment pel que fa a les residències per a gent gran (Tram. 311-01555/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eficiència de la declaració d'estat d'alarma i la consegüent invasió de competències pel Govern espanyol (Tram. 311-01549/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament municipal amb relació als efectes sanitaris, socials i econòmics de la Covid-19 i sobre la coordinació amb les administracions (Tram. 311-01550/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del sector de l'esport quan acabi el confinament provocat per la Covid-19 (Tram. 311-01551/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb els ens locals en l'adopció i l'aplicació de les mesures davant la crisi de la Covid-19 i sobre les necessitats que han manifestat (Tram. 311-01546/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 32)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mitjans de comunicació en la crisi de la Covid-19 (Tram. 311-01547/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 32)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de les mesures adoptades en les dones davant la crisi de la Covid-19, especialment en el col·lectiu de dones en situació de més vulnerabilitat (Tram. 311-01548/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 33)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer del 2020 per a afrontar la pandèmia de Covid-19 (Tram. 311-01542/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 29)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la situació sanitària davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser gestionada sense el suport recíproc amb el Govern espanyol i els d'altres comunitats autònomes (Tram. 311-01543/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte actual de pressupostos de la Generalitat ateses les circumstàncies davant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 311-01544/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.