Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 16 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'exigència del pagament del deute que hauria defraudat l'expresident Jordi Pujol a l'Agència Tributària (Tram. 250-01141/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 21; esmenes: BOPC, 616, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'increment de les instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi (Tram. 250-01173/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 67)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'esport català (Tram. 250-01174/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 68)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (Tram. 250-01175/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 69)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de l'interventor general de la Generalitat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació (Tram. 356-00700/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Ignasi Planas Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació de la Federació i sobre el dèficit d'instal·lacions esportives per a la pràctica del rugbi (Tram. 356-00702/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Administració Local davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els pagaments pendents dels serveis bàsics del Barcelonès que depenen de la comissió liquidadora del Consell Comarcal (Tram. 356-00738/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Alfred Bosch i Pascual, exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes casos d'assetjament sexual vinculats al seu ex-cap de gabinet (Tram. 356-00745/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència de la Secció Desena de l'Audiència Provincial de Barcelona amb relació al cas Palau (Tram. 356-00749/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la condemna ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau (Tram. 356-00750/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, exconsellera de Cultura, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació pública presumptament irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa la Sindicatura de Comptes (Tram. 356-00751/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Ángel Puertas, coordinador de l'Observatori Cívic de la Violència Política de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti l'informe sobre la violència política a Catalunya corresponent al segon semestre del 2019 (Tram. 356-00756/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació a l'empresa Enagás com a conseller independent (Tram. 356-00767/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació al Consell d'Administració d'Enagás (Tram. 356-00768/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector privat i els beneficis derivats de la normativa d'expresidents de la Generalitat (Tram. 356-00774/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva incorporació a Enagás i la compatibilització d'aquesta responsabilitat amb les tasques i els drets derivats de la seva condició d'expresident de la Generalitat (Tram. 356-00777/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.