Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 28 de maig de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs Electes (Tram. 250-01030/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la cancel·lació del web i de l'arxiu digital i les despeses no justificades de l'Oficina de l'Expresident Carles Puigdemont (Tram. 250-01037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 472, 163)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els delictes d'odi (Tram. 250-01086/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 490, 28; esmenes: BOPC, 544, 22)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'actuació del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física i del Consell Català de l'Esport en la presumpta concessió fraudulenta de subvencions (Tram. 354-00238/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la investigació per la retirada de la bandera espanyola el 3 de gener de 2020 (Tram. 354-00239/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la idoneïtat de la designació de l'interventor general de la Generalitat (Tram. 354-00243/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els efectes de la borrasca Gloria i les mesures previstes per a pal·liar-ne els danys (Tram. 354-00248/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les relacions amb el Consell General d'Aran (Tram. 354-00252/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que cobrava a l'Associació Catalana de Municipis (Tram. 354-00254/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 354-00275/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la col·laboració amb els ajuntaments i les línies d'ajuts i de finançament a l'Administració local per a afrontar la crisi de la Covid-19 (Tram. 354-00284/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els riscos dels desenvolupaments basats en identitats digitals personals per a la protecció de dades (Tram. 356-00695/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.