Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 3 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC)

  Departament de la Presidència

  (Text presentat: BOPC, 525, 3)