Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els projectes de la Secretaria (Tram. 357-00374/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d'Òmnium Cultural com a entitat cultural (Tram. 250-00933/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma per la Llengua (Tram. 250-00938/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Institut Nova Història (Tram. 250-00941/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 30; esmenes: BOPC, 437, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic i sobre el rescabalament dels danys causats (Tram. 250-01017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs Electes (Tram. 250-01030/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la cancel·lació del web i de l'arxiu digital i les despeses no justificades de l'Oficina de l'Expresident Carles Puigdemont (Tram. 250-01037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 472, 163)