Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de subvencions per part de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física i el Consell Català de l'Esport (Tram. 356-00632/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria (Tram. 356-00636/12)

  Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport i el Consell Català de l'Esport (Tram. 356-00640/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria amb relació a la concessió de subvencions (Tram. 356-00643/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 202-00059/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 388, 20)

 • 6

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 231, 71; esmenes presentades: BOPC, 464, 5; informe: BOPC, 471, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un control específic de la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00905/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 37)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Plataforma per la Llengua (Tram. 250-00909/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 41)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la legislació de transparència en el món local (Tram. 250-00921/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 400, 54)

 • 10

  Compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la concessió de subvencions per part de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física i el Consell Català de l'Esport (Tram. 357-00651/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria (Tram. 357-00652/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport i el Consell Català de l'Esport (Tram. 357-00653/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria amb relació a la concessió de subvencions (Tram. 357-00654/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada la compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, el president, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la.