Comissiˇ d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la consellera de la PresidŔncia sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00056/12)

  Meritxell Budˇ Pla, Consellera del Departament de la PresidŔncia

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la consellera de la PresidŔncia sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura (Tram. 355-00063/12)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Sessiˇ informativa.

 • 3

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la consellera de la PresidŔncia sobre la polÝtica de subvencions del Departament de la PresidŔncia (Tram. 355-00064/12)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Sessiˇ informativa.

 • 4

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Afers Institucionals amb la consellera de la PresidŔncia sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relaciˇ als acords en el mˇn local (Tram. 355-00070/12)

  Comissiˇ d'Afers Institucionals

  Sessiˇ informativa.

 • 5

  BLOC I. CONSELL PER LA REP┌BLICA

  • 5.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la intenciˇ de crear el Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00713/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 58)

  • 5.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la data i el mecanisme de creaciˇ del Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00714/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 58)

  • 5.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'Ómbit d'actuaciˇ, la composiciˇ, les funcions i els mecanismes de funcionament del Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00715/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 58)

  • 5.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finanšament del Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00716/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 59)

  • 5.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'atribuciˇ de funcions del Govern al Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00717/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 59)

  • 5.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'atribuciˇ al Consell per la Rep˙blica de funcions executives o potestats reglamentÓries reservades al Govern (Tram. 311-00718/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 60)

  • 5.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la potencial creaciˇ d'una associaciˇ que s'autoanomeni "consell per la rep˙blica" (Tram. 311-00722/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 62)

  • 5.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la relaciˇ institucional que establiria amb una associaciˇ que s'autoanomenÚs "consell per la rep˙blica" (Tram. 311-00723/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 62)

  • 5.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si defensarÓ la seva posiciˇ institucional davant una associaciˇ que s'autoanomeni "consell per la rep˙blica" (Tram. 311-00724/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 63)

  • 5.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la naturalesa jurÝdica del Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00725/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 63)

  • 5.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el marc de relacions que tÚ amb el Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00726/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 64)

  • 5.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si existeix cap conveni amb el Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00727/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 64)

  • 5.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la colĚlaboraciˇ amb el Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00728/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 64)

  • 5.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions amb quŔ ha concretat la colĚlaboraciˇ amb el Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00729/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 65)

  • 5.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris en quŔ s'ha basat per a prestar assistŔncia al Consell per la Rep˙blica (Tram. 311-00730/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 65)

 • 6

  BLOC II. ASSEMBLEA D'ELECTES DE CATALUNYA

  • 6.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la intenciˇ de crear una assemblea de cÓrrecs electes (Tram. 311-00707/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 55)

  • 6.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la data i el mecanisme de creaciˇ de l'assemblea de cÓrrecs electes (Tram. 311-00708/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 55)

  • 6.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'Ómbit d'actuaciˇ, la composiciˇ, les funcions i els mecanismes de funcionament de l'assemblea de cÓrrecs electes (Tram. 311-00709/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 56)

  • 6.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finanšament de l'assemblea de cÓrrecs electes (Tram. 311-00710/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 56)

  • 6.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'atribuciˇ de funcions del Parlament a una assemblea de cÓrrecs electes (Tram. 311-00711/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 57)

  • 6.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'atribuciˇ a una assemblea de cÓrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament (Tram. 311-00712/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 57)

  • 6.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la potencial creaciˇ d'una associaciˇ que s'autoanomeni "assemblea d'electes" (Tram. 311-00719/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 60)

  • 6.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la relaciˇ institucional que establiria amb una associaciˇ que s'autoanomenÚs "assemblea d'electes" (Tram. 311-00720/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 61)

  • 6.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si defensarÓ la posiciˇ institucional del Parlament davant una associaciˇ que s'autoanomeni "assemblea d'electes" (Tram. 311-00721/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 61)

  • 6.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la naturalesa jurÝdica de l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00731/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 66)

  • 6.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el marc de relacions que tÚ amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00732/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 66)

  • 6.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si existeix cap conveni amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00733/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 66)

  • 6.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la colĚlaboraciˇ amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00734/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 67)

  • 6.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les accions amb quŔ ha concretat la colĚlaboraciˇ amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00735/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 67)

  • 6.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris en quŔ s'ha basat per a prestar assistŔncia a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 311-00736/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 195, 68)

 • 7

  BLOC III. EDIFICI "EL SIGLO"

  • 7.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat de subvencionar el prÚstec hipotecari signat amb Acciˇ Cultural del PaÝs ValenciÓ i la Instituciˇ CÝvica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l'edifici "El Siglo" (Tram. 311-00474/12)

   MatÝas Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 22)

 • 8

  BLOC IV. MITJANS DE COMUNICACIË ESTRANGERS

  • 8.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'assetjament a periodistes internacionals amb relaciˇ a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 (Tram. 311-00460/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 16)

  • 8.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'assenyalament de periodistes amb relaciˇ a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 (Tram. 311-00461/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 16)

  • 8.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la situaciˇ de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb relaciˇ a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 (Tram. 311-00462/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 17)

  • 8.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'actitud del director de Comunicaciˇ Exterior amb relaciˇ a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017 (Tram. 311-00463/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 18)

  • 8.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relaciˇ al referŔndum de l'1 d'octubre (Tram. 311-00464/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 18)

  • 8.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el grup de WhatsApp creat amb els corresponsals de mitjans de comunicaciˇ estrangers amb relaciˇ al referŔndum de l'1 d'octubre (Tram. 311-00465/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 19)

  • 8.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'enviament de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde amb relaciˇ al referŔndum de l'1 d'octubre (Tram. 311-00466/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 20)

  • 8.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el pagament d'observadors internacionals per al referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00472/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 21)

  • 8.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les presumptes pressions del director de Comunicaciˇ Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers amb referŔncia al procÚs el 2017 (Tram. 311-00473/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 113, 21)

 • 9

  BLOC V. COLĚLABORADORS TV3

  • 9.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la retribuciˇ mensual de Pilar Rahola per la colĚlaboraciˇ en el programa de TV3 "Tot es mou" (Tram. 311-00187/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 35, 11)

  • 9.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la retribuciˇ mensual de Pilar Rahola per la colĚlaboraciˇ en el programa de TV3 "Preguntes freqŘents" (Tram. 311-00188/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 35, 11)

  • 9.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3 (Tram. 311-00189/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 35, 12)

  • 9.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'existŔncia de professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les colĚlaboracions i les seccions que fa Pilar Rahola (Tram. 311-00190/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 35, 12)

 • 10

  BLOC VI. CONSELLS ESPORTIUS

  • 10.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'import anual atorgat als consells esportius en el perÝode 2014-2017 (Tram. 311-00933/12)

   Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 262, 57)