Convocatòria

Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 26 de juny de 2019
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta d'acord del Govern pel qual es dona compliment a l'article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 259-00002/12)

    Govern de la Generalitat

    Nomenament de la ponència

    (Text presentat: BOPC, 362, 37)