Convocatòria

Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre l'estat de l'aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local (Tram. 357-00086/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

  • 2.1

   Proposta d'audiència en comissió de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00696/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.2

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d'incidència política de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00697/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.3

   Proposta d'audiència en ponència de Montse Pineda, en representació de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00709/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.4

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Pineda, coordinadora de l'associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00713/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.5

   Proposta d'audiència en comissió de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Arenys de Mar i sòcia fundadora de l'Asociación de Mujeres Juezas de España, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00698/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.6

   Proposta d'audiència en comissió de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00699/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.7

   Proposta d'audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00708/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.8

   Proposta d'audiència en comissió de Laia Rosich, responsable del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00711/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.9

   Proposta d'audiència en comissió de Beatriu Masia, presidenta de la cooperativa Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00700/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.10

   Proposta d'audiència en comissió de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00714/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.11

   Proposta d'audiència en comissió d'Enrique Cruz Simón, representant de l'associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00701/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Asociación Perros de Protección para Víctimas de Violencia de Género amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00702/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació Mujeres Unidas Contra el Maltrato amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00703/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Proyecto Tan Amigos amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00704/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Affinity amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00705/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Gossos d'Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00706/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.17

   Proposta d'audiència en ponència de Natàlia Veraguas, en representació de Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00707/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.18

   Proposta d'audiència en comissió de Nati Veraguas, directora de l'associació Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00718/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.19

   Proposta d'audiència en ponència d'Aida Gascón, en representació d'Animanaturalis, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00710/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.20

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00712/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.21

   Proposta d'audiència en comissió de Marisa Fernández, advocada i membre de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00715/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.22

   Proposta d'audiència en comissió d'Encarna Bodelón, directora del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00716/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.23

   Proposta d'audiència en comissió de Patsilí Toledo, membre del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00725/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.24

   Proposta d'audiència en comissió de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00717/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.25

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00719/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.26

   Proposta d'audiència en comissió de Júlia Vega, representant d'Almena Cooperativa Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00720/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.27

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00721/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.28

   Proposta d'audiència en comissió de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00722/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.29

   Proposta d'audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora familiar, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00723/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.30

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00724/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.31

   Proposta d'audiència en comissió de Núria Querol, representant del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00726/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.32

   Proposta d'audiència en comissió de Francisco Javier Gómez Martínez, president de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00727/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.33

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00728/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.34

   Proposta d'audiència en comissió d'Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00729/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.35

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Guillén, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00730/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.36

   Proposta d'audiència en comissió de Leonor Cantera, professora de psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00731/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.37

   Proposta d'audiència en comissió de Neus Roca, professora de psicologia social de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00732/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.38

   Proposta d'audiència en comissió de Teresa Durántez, educadora social dels serveis socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 352-00733/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 231, 71)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura (Tram. 354-00104/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part (Tram. 354-00106/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre l'Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part (Tram. 354-00107/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència (Tram. 354-00113/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la tasca i els projectes de l'Eurodistricte (Tram. 356-00381/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi de l'estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès (Tram. 356-00391/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi de l'estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès (Tram. 356-00392/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals ha acceptat obsequis d'alt valor patrimonial de particulars (Tram. 356-00430/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d'Afers Institucionals, perquè informi sobre les activitats i els projectes de l'ens (Tram. 356-00436/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (Tram. 250-00263/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 81; esmenes: BOPC, 156, 6)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European Social Survey i sobre la defensa d'una ciència social independent sense coaccions polítiques ni jurídiques (Tram. 250-00544/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 94; esmenes: BOPC, 264, 9)

 • 15

  Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00030/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 206, 10; esmenes presentades: BOPC, 313, 8)