Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 27 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els principals reptes que afronta el Patronat (Tram. 357-00367/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Adam Majó Garriga, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les funcions, els recursos, els objectius, el pla de treball i les actuacions de l'Oficina (Tram. 357-00376/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'elaboració de l'enquesta sobre l'opinió política adreçada al conjunt de l'Estat encarregada pel Departament de la Presidència (Tram. 356-00369/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Matas Dalmases, president del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'elaboració de l'enquesta sobre l'opinió política adreçada al conjunt de l'Estat encarregada pel Departament de la Presidència (Tram. 356-00370/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.